Ανακοινώσεις

Νέες αλλαγές στις Fusspunkt συσκευασίες!

Ενημερωθείτε για τις νέες αλλαγές στις Fusspunkt συσκευασίες!
Η συσκευασία διαφοροποιείται και γίνεται φιλικότερη προς το περιβάλλον!
Η ποιότητα παραμένει ίδια!!